NG Kerk Noordelike Sinode

Hoofblad
Sinodale Sake
Gemeentes en Leraars
Ringe
In Gesprek
Verskil
Bedieningshulp
Algemene Inligting
Wie is onsBelhar en Artikel 1

Kliek hier vir inligting oor die proses;  en
 *  Kom ons luister na mekaar
In aanloop na dié inligting sinode wat tegelykertyd ook 'n luistergeleentheid sal wees, skep ons hier 'n ruimte vir verskillende standpunte. Die bedoeling is dat dié geselsruimte slegs bedoel is vir lede van die Noordelike Sinode. 
Stuur bydrae na
immanuel@vantonder.org.za of hermien@noordsin.co.za.
 
LW
enige bydrae wat egter nie dié waardes van respek en erkenning vir mekaar en die proses honoreer nie sal nie geplaas word nie.  [Die Taakspan behou hom die reg voor om onvanpaste bydraes nie te plaas nie]
 


 • Nuwe webblad as hulpmiddel aan ons leraars: 
  Noordelike Sinode se Taakspan: Geloofsvorming het 'n webblad geloots om predikante te help met
  *  Erediens & Liturgie;
  *  Teologie & Tradisie;
  *  Spiritualiteit;
  *  Geloofspraktyke.
  >>  Kom gesels saam oor eietydse vrae, boeke en teksgedeeltes.
  *  Gaan kyk gerus by www.noordsingeloof.co.za.
   

 • Facebook: Noordsin - http://www.facebook.com/noordsin
   

 • Twitter - http://www.twitter.com/noordsin

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stuur pos na hermien@noordsin.co.za met vrae en kommentaar oor hierdie webtuiste.
Nuutste opdatering: 13 Junie 2015