NG Kerk Noordelike Sinode

Hoofblad
Sinodale Sake
Gemeentes en Leraars
Ringe
In Gesprek
Verskil
Bedieningshulp
Algemene Inligting
Wie is ons

>>  Beweeg af op bladsy vir opsies

 

Gemeentes en leraars

 

 •  2015 Jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerke bestaan uit inligting oor sinodes, streeksinodes, ringe, gemeentes en predikante.
  *** 
  Tel: 0860 26 33 42 l Faks: 021 873 0832 |  E-pos: bestel@bmedia.co.za

   

 •  Bevoegdheidsraad

  Termyn van registrasie - Let asb daarop dat die geldigheidsperiode vir u jaarlikse registrasie (om bevoegdheid as Bedienaar van die Woord) asook die jaarlikse registrasiefooi, strek vanaf 1 April tot 31 Maart.  U moet dus jaarliks op of voor 31 Maart registreer en die nodige registrasiefooi aan die ABR- Kantoor oorbetaal

  Jaarlikse registrasie -
  Die ABR wil dit weer onder u aandag bring dat elkeen wat oor bevoegdheid beskik en dit wil behou, jaarliks by die ABR moet registreer.

  Registrasiefooie -
  Die ABR wil graag weer die volgende onder u aandag bring:  Elke leraar/proponent/emeritus is self verantwoordelik vir die instandhouding van sy/haar bevoegdheid wat hom/haar in ʼn posisie plaas om as bedienaar van die Woord in gemeentes op te tree.  Die Algemene Sinode het egter wel besluit om werkgewers te versoek om minstens 50% van die registrasiefooi vir ʼn bedienaar van die Woord/proponent/emeritus in diens van ʼn gemeente/kerkverband te betaal.

  Vir enige navrae, kontak: Dr Dewyk Ungerer, Predikantsake, Algemene Sinode van die Ned Geref Kerk, Posbus 13528, Hatfield, 0028.  Tel +27 (12) 342 0092;  Faks:+27 (12) 342 0380;  Sel: +27 (82) 572 6463;  E-Pos: abr@ngkerk.org.za of bevoegdheid@ngkerk.org.za   
   


 

 

Terug na Hoofblad

 

Stuur pos na hermien@noordsin.co.za met vrae en kommentaar oor hierdie webtuiste.
Nuutste opdatering: 13 Junie 2015