NG Kerk Noordelike Sinode

Hoofblad
Sinodale Sake
Gemeentes en Leraars
Ringe
In Gesprek
Verskil
Bedieningshulp
Algemene Inligting
Wie is ons


 Sinode 2012

Rectangular Callout: Mnr sinode - Roelf Opperman
KERKORDE & BEPALINGS 2012 [In .pdf-formaat]
*
  Inhoud
KO en bepalings
Reglemente en besluite
Vorms en indeks

 

HANDELINGE: [In .pdf-formaat - kliek hier] - ** Die gedrukte weergawe sal binnekort aan gemeentes en afgevaardigdes beskikbaar gestel word.
 

FOTO'S:

 

 

 

 

 

Rounded Rectangular Callout: Piekniek-middagete
Rounded Rectangular Callout: Oggendwydings
Rounded Rectangular Callout: Steunspan
       


INLIGTING:

Inligtingsbrief aan afgevaardigdes
: 1 Augustus 2012  [kliek hier]

Kommunikasiehulp vir gemeentes oor die sinode : Om jou te help met die proses is daar vir jou 3 hulpmiddels beskikbaar. 
1.
Advertensie wat jy op jou gemeente se aankondigings kan plaas vir bewusmaking.
2.
Powerpoint skyfie wat jy voor die sinode kan vertoon.
3.
Erediensplakaat wat jy kan aanpas na gelang van jou gemeente se program om die preekreeks na die sinode te bemark.
Beplan betyds want dalk kan jy al begin die Sondag direk na die sinode!

Voorwoord

Skema van Werksaamhede - bl
1-3

1.  Verslag van die Diensgroep vir Ko√∂rdinering en Bestuur (DKB) - bl 4-5
1.1  Bylae 1: 
Skema van Werksaamhede - bl  6-8
2. 
Verslag van die Sinodale Diensraad (SDR)
- bl 9-14
2.1  Bylae 1:  Predikantebegeleiding - bl 15-18
2.2  Bylae 2:  Bemagtiging van ringe -  bl 19-22
2.3  Bylae 3:  Funksionering van sinodale strukture - bl 23-28
2.4  Bylae 4:  Gesamentlike Sinodale Kommissie (GSK) - bl 29-30
2.5  Bylae 5:  Kuratorium - bl 31-33
2.6  Bylae 6:  Algemene Sinode proses:  kerkhereniging - bl 34-38
2.7  Bylae 7:  Algemene Sinode proses:  Belhar - bl 39-42
2.8  Bylae 8:  Beskrywingspunte - bl 43-47
3.  Verslag van die Sinodale Diensraad Ondersteuningsdienste (SDO) - bl 48-54
4. 
Verslag van die Sinodale Taakspan Regte (STR)
- bl 55-59
5. 
Verslag van die Sinodale Diensraad Getuienis (SDG)
- bl 60-79
6.  Verslag van die Sinodale Diensraad Gemeenskapsbetrokkenheid(SDGB) - bl 80-94
7. 
Verslag van die Sinodale Diensraad vir Gemeenteontwikkeling
(SDGO)
- bl 95-98


 

Terug na Hoofblad

Stuur pos na hermien@noordsin.co.za met vrae en kommentaar oor hierdie webtuiste.
Nuutste opdatering: 13 Junie 2015