NG Kerk Noordelike Sinode

Hoofblad
Sinodale Sake
Gemeentes en Leraars
Ringe
In Gesprek
Verskil
Bedieningshulp
Algemene Inligting
Wie is ons

>>  Beweeg af op bladsy vir opsies

1.  Jeug
Ritme Jaar
**  2014 Nuus


2. 
Kampterreine

3. 
Kampe

Skoolverlaterskamp (Gr 11 & 12)
Skoliekamp (Gr 11 & 12): 
Survivorkamp (Gr 8 & 9):
Skoolverwisselingskamp (Gr 7):


4. 
Konferensie


1.  JONK [Noordelike Sinode] : 

Ritmejaar vir post-matrieks

Navrae:  Teodor van der Spuy [072 433 0034] / Anru Liebenberg [083 469 6783]
E-pos info@ritmejaar.co.za 
Web-werf:  httpwww.ritmejaar.co.za
Die Ritmejaar-span:
Van links na regs: Voor: Wynand van Niekerk (Leraar, NG Monumentpark), Fouché de Wet (Leraar, NG Suid-Oos Pretoria),

Teodor van der Spuy (Programleier: Ritmejaar, Proponent, NG Weltevreden)

Agter: Anandie Vosloo (Tweedejaar Teologiestudent) Jana de Lange (Finale jaar Teologiestudent)

                                                                                                                                                                         Na bo


KAMPTERREINE

  
Noordelike Sinode
  
Badseloop -  Besoek www.badseloopjeugkamp.co.za   

   *  Magaliesberg

  *  Emmarentia Geldenhuys Sendingsentrum - Navrae: Die Bestuurder, (Bela-Bela) – tel 014 736 2783 vir besprekings

    Ander
    *  Achterberg, Inniebergh, Nevenbergh, Oosterbergh en Suiderbergh (Naby Krugersdorp)  http://www.achterbergh.co.za/   
  
*  Die Hoekie (VCSV Kampterrein): Rig navrae aan die Bestuurder: Marlien van den Berg, Posbus 36, De Wildt 0251 (Tel 012-504 1336)
   
Good Shepherd Retreat Centre

   
Klein Kariba
   
Kwalata Game Ranch
    * 
Paradeisos Kampterrein (Tel 072 224 8309)
    *  Ruimte Wildsplaas (gelee tussen Warmbad en Nylstroom), slaapplek vir 57 persone
    en 8 woonwastaanplekke - Kontak Marie Els by tel 014-792 0544 / 076 739 7056

   
*  Struwig Eko-reservaat
   Weesgerus Vakansieoord
                                                                                                                        Na bo


3.  KAMPE [... Beweeg af op die bladsy om van al die byeenkomste.kennis te neem ...]

Skoolverlaterskamp (Graad 11 en 12)
Besoek www.skoliekamp.weebly.com vir al die besonderhede                                                 Na bo


SURVIVORKAMP Kamp vir alle Graad Agts en Neges

Die Ring van Pietpotgietersrus  hou jaarliks ‘n SURVIVORKAMP vir alle Graad 8 en 9 leerlinge,te BADSELOOP (± 13 km suid van Naboomspruit (Mookgopong).  Dis ‘n avontuur-ervaring, waar ons jongmense net deur dinge wat hul ervaar en doen, meer van hulself en hul talente leer.
*  Die kamp vind hierdie jaar plaas vanaf  
Maandag 29 Junie  tot Vrydag 3 Julie 2015. 
Bekende leraars van die NG Kerk wat goed onderlę is, jonk van hart is en die Graad 8/9 kind baie goed ken, tree op as Geestelike leiers. 
*  Skakel gerus die kampleier of admin dame vir enige verdere navrae.

*  Kampleier: 
Ds Wimpie Jordt [083 230 2244, e-pos
kudu@lantic.net]
Admin: Me Anita Hurn [tel 015 491 3537, e-pos
admin@ngpottiessuid.org.za

Hulle benodig ook ‘n aantal jongmense (studente) om as “Personeel” saam te kamp vanaf Saterdag 27 Junie 2015 om 09:00 tot  Vrydag 3 Julie 2015.
Skakel gerus vir Hanro Vorster [079 026 5373, hanro.vorster@gmail.com] in die verband
*  Inskrywings sluit 19 Junie 2015.


** 
Inskrywingsvorm: leerlinge
** 
Reklame plakaat

Onthou die inskrywings sluit 19 Junie 2015.

                                                                                                                                                         Na bo


1)  Skoolverwisselingskamp (Graad 7)  
**  Besoek
www.kampe.org.zakry hier al die nodige inligting!!


2)  Skoolverwiselingskamp (Graad 7's) : aangebied deur die Ring van potgietersrus: 

Navrae:  Kerkkantoor 015 491 3537 [Me Anita Hurn   /   Annemarie Smit]
Faks: 015 491 3537 / 086 547 2382
E-pos:
admin@ngpottiessuid.org.za


4.  KONFERENSIE

Terug na Blad

 

Stuur pos na hermien@noordsin.co.za met vrae en kommentaar oor hierdie webtuiste.
Nuutste opdatering: 13 Junie 2015