NG Kerk Noordelike Sinode

Hoofblad
Sinodale Sake
Gemeentes en Leraars
Ringe
In Gesprek
Verskil
Bedieningshulp
Algemene Inligting
Wie is ons"Saamdink" oor Diversiteit

Tydens die "Saamdink" oor diversiteit in Pretoria van 18-19 Mei is daar heelwat energie en kreatiwiteit opgewek. Sewe van die tien Streeksinodes was verteenwoordig, 'n paar inleiers wat aktuele onderwerpe ingelei het, 'n paar predikante en twee finalejaar teologiese studente.

Die program van die twee dae se gesprek het die volgende belig:
Inleier 1: Dr Johan Pienaar (Moderator van die Noordelike sinode) - kliek hier
Inleier 2: Dr Fanie Cronje - Diversiteit in die Ou Testament en Antieke tye - kliek hier
Inleier 3: Ds Dieter de Bruin - Diversiteit in die erediens, liturgie en simboliek - kliek hier
Inleier 4: Dr Charles Malan - Die smet van diversiteit as andersheid - kliek hier
Inleier 5: Dr Nelius Steyn - Vier ons andersheid; Diverse persoonlikhede van die NG kerk se predikante - kliek hier
Inleier  6: Prof Willie van Heerden - Bio-diversiteit - kliek hier
Inleier 7: Me Jolene Kloppers - Xenofobie en diversiteit - kliek hier

Samevatting: Dr Jan Botha - Diversiteit, moonlike stories van Hoop!
- kliek hier

Die taakspan vir diversiteit wil gesprekke/geleenthede aanmoedig en landswyd netwerke en belangegroepe stig en vorm. Meer detail sal later volg. 
*  Belangstellendes en persone wat wil deelneem aan die proses kan enige tyd kontak maak met die taakspan.

Navrae:  Dr JA (Jan) Botha [NG Gemeente Eloffsdal], tel: 012 546 3545, e-pos jan@pastoralepraktyk.co.za

 


 

 

 

 

Stuur pos na hermien@noordsin.co.za met vrae en kommentaar oor hierdie webtuiste.
Nuutste opdatering: 13 Junie 2015