NG Kerk Noordelike Sinode

Hoofblad
Sinodale Sake
Gemeentes en Leraars
Ringe
In Gesprek
Verskil
Bedieningshulp
Algemene Inligting
Wie is ons

>>  Beweeg af op bladsy vir opsies

KERKORDE - Algemene Sinode 2013

KERKORDE & BEPALINGS -  Noordelike Sinode 2012 [In .pdf-formaat]

Aktuarius:  Dr L Ungerer  dewyku@iafrica.com / 082 572 6463
 

                                       
 

Terug na Blad
 

Stuur pos na hermien@noordsin.co.za met vrae en kommentaar oor hierdie webtuiste.
Nuutste opdatering: 13 Junie 2015