NG Kerk Noordelike Sinode

Hoofblad
Sinodale Sake
Gemeentes en Leraars
Ringe
In Gesprek
Verskil
Bedieningshulp
Algemene Inligting
Wie is ons

>>  Beweeg af op bladsy vir opsies

 

RINGE 2015

Daspoort (Saamgesmelt met Ring van Pta-Wes), Das­poort, Quaggapoort, Mootvallei, Wespoort, Booysen, Wonderboompoort, Wesmoot, Pretoria-Tuine, Tuinrand. Voors: Ds HJP Lambrechts. Skr: Ds AR Vivier, Riekertlaan 650, Les Marais 0084, tel 012 335 3170, faks 086 577 1705, e-pos arvivier@gmail.com, sel 079 929 2000. RK: Ds HJP Lambrechts (voorsitter), di JN Kritzinger (onder-voorsitter), AR Vivier (skriba), oudll AK Fleming, JA van Schalkwyk. Sek: Di DM Ferreira, WH de Vos, oudll PF Kok, J du Raan.

Derdepoort, Derdepoort, Waverley, Môregloed, Wa­ver­ley-Oos, Noordoos-Pretoria, Bergtuin, Jan Nie­mand­park, Hartbeesspruit-Queenswood, Zambezi. Voors: Ds DH Janse van Rensburg. Skr: Vakant. RK: Ds DH J van Rensburg (voorsitter), dr WS Boshoff (onder-voorsitter),  oudll ADP Pienaar, JH Visser. Sek: Di AS Nel, GFM Beetge.

Krokodilrivier, Krokodilrivier, Dalunie, Vorentoe, Marikana, Sanddrif, Brits, Hartbeespoort, Elandsrand. Voors: Dr C Gericke. Skr: Ds D Roux, Posbus 1848, Brits 0250, e-pos dewald@vorentoe.co.za, sel 072 755 7817. RK: Dr C Gericke (voorsitter), Di W Burger (onder-voorsitter), D Roux (skriba), oudll (ds) JF Mouton, J Schoonraad.

Louis Trichardt, Louis Trichardt, Soekmekaar, Messina, Dendron, Soutpansberg, Blouberg, Levubu. Voors: Ds PJ Kriel. Skr: Ds LA Badenhorst, Posbus 20, Alldays 0909, tel/faks 015 575 1215, sel 084 984 1742, e-pos bertusbaden@gmail.com RK: Di PJ Kriel (voorsitter), LA Badenhorst (skriba), J Pretorius, A Kemp, oudll AJ Smal, DA Grobbelaar. Sek: Di EM van Staden, J Fourie, C Randall, JAR Botha.

Midde-Afrika, Bulawayo, Chipinge, Harare, Mutare, Dutch Reformed Church in Zambia Lusaka, Dutch Reformed Church in Zambia Nkana, Masvingo, Kadoma, Chinhoyi/Karoi, Marondera/Rusape, Beatrice/Chivhu, Chegutu, Cornerstone. Voors: Ds PFJ van Vuuren. Skr: Ds JG Haasbroek, PO Box 9, Kadoma, Zimbabwe, tel 00263 68 22 164 of 00263 67 22 585, sel 00263 772 361 850, e-pos johanhaasbroek24@gmail.com RK: Ds PFJ van Vuuren (voorsitter), di JG Haasbroek (skriba), GA Breytenbach. Sek: Ds MJD Beukes, oudl A Lues.

Northam, Northam, Thabazimbi, Dwaalboom, Koedoeskop, Limpopo. Voors: Dr MJ (Tinus) Benadé. Skr: Ds J (Johan) Marais, Posbus 40, Thabazimbi 0380, sel 084 517 8052, e-pos dsjmarais@lantic.net, faks 086 406 2296. RK: Dr MJ Benadé (voorsitter), oudl HA Schreuder (onder-voorsitter), J Marais (skriba), oudll CP Olivier, I Crous. Sek: Di JA du Plessis, C Nel, oudl L van Rheede van Oudtshoorn, J Moolman.

Pietersburg/Polokwane, Pietersburg, Pietersburg-Noord, Renosterpoort, Pietersburg-Oos, Bendorpark. Voors: Ds TJH Meyer. Skr: Ds JM Bezuidenhout, Posbus 1207, Polokwane 0700, tel 015 287 9700 (k), e-pos hannes@ngnoord.co.za, sel 083 382 1275. RK: Ds TJH Meyer (voorsitter), di JM Bezuidenhout (skriba), D Groenewald, CFH Grundlingh, dr G Bothma.

Pietpotgietersrus, Pietpotgietersrus, Naboomspruit, Koedoesrand, Potgietersrus-Oos, Roedtan, Marken, NG Hulp en Hoop gemeenskapskerk (Potgietersrus-Suid). Voors: Ds JAS Peens. Skr: Ds PH Venter, Posbus 118, Potgietersrus 0600, tel 015 491 3032 (h), tel 015 491 4706 (k), e-pos phventer@mweb.co.za, sel 084 513 1462. RK: Ds JAS Peens (voorsitter), dr JCF Harris (onder-voorsitter), ds PH Venter (skriba). Sek: Di WHO Jordt, LJ Pretorius. 

Pretoria-Noord, Onderstepoort, Petronella, Florandia, Haakdoorn, Wonderpark, Florauna. Voors: Ds J Nel. Skr: Dr JA Small, Posbus 910-084, Pyramid 0120, sel 083 272 5085, e-pos ngpetronella@mweb.co.za RK: Ds J Nel (voorsitter), drr HL Carelsen (onder-voorsitter), JA Small (skriba), J Wildenboer, ds TC Ackermann, oudll K Brits, M Engelbrecht, JC du Preez, P Fourie, J Lombard, IB van Dyk, TL Bredenkamp

Pretoria-Oos, Pretoria, Pretoria-Oos, Groenkloof, Waterkloof, Monumentpark, Monumentpark-Wes, Waterkloofrif, SA Gemeente. Voors: Dr M Strydom. Skr: Ds W van Niekerk, Posbus 25008, Monumentpark 0105, sel 079 695 3508, e-pos wynand@ngkmp.co.za RK: Ds L Schoeman (voorsitter), dr A van Niekerk (onder-voorsitter), ds W van Niekerk (skriba). Sek: Ds S Steenkamp.

Rustenburg, Rustenburg-Moedergemeente, Rustenburg-Wes, Rustenburg-Suid, Rustenburg-Bergsig, Rus­tenburg-Proteapark. Voors: Dr HP Kotze.  Skr: Ds J du Plessis, Posbus 20750, Proteapark 0305, sel 079 288 1625, e-pos janhdup@gmail.com RK: Dr HP Kotze (voorsitter), Di WH Immelman (onder-voorsitter), J du Plessis (skriba), oudll AG Malan, R Terreblanche. Sek: Ds R Steyn, oudl D Smit.

Sentraalmoot (Ringe Eloffsdal en Villieria het saamgesmelt), Capital Park-Concordia, Riviera-Jakaranda,Villieria, Wonderboom-Suid, Pierneef, Rietfontein-Noord, Rietfontein-Suid, Pierneefrant, Pretoria-Dowes. Voors: Dr SI Cronjé. Skr: Ds R Rheeder, Dickensonlaan 1267, Waverley 0186, tel 012 332 5806, e-pos rarheeder@gmail.com, sel 083 288 7756.  RK: Drr SI Cronjé (voorsitter), PJSG du Plessis (onder-voorsitter), ds R Rheeder (skriba).

Sesmylspruit, Sesmylspruit, Wierdapark, Wierdapark-Suid, Rooihuiskraal, The Reeds. Voors: Dr JA My­burgh. Skr: Di PJ Janse van Rensburg, Posbus 52011, Wierdapark 0149, sel 072 735 8811, e-pos dsjoe@ngwps.co.za; notulerende skriba: DB de Vos, e-pos dan.devos1@gmail.com RK: Dr JA Myburgh (voorsitter), ds JC Avenant  (onder-voorsitter), PJJ van Rensburg (skriba), DB de Vos (notulerende skriba), R Wasserman. Sek: CJ van Vuuren, PJ Visser, GJ Roets, EL Haarhoff.

Suidoos-Pretoria, Andrew Murray (Pretoria), Suidoos-Pretoria, Universiteitsoord, Lynnwood. Voors: Ds MJ Bosman. Skr: Ds PA Crous, Alpineweg 330, Lynnwood 0081, tel 012 348 4004, sel 079 893 5572, epos peetcrous@gmail.com RK: Di MJ Bosman (voorsitter), FJ Snyman (onder-voorsitter), PA Crous (skriba), S Botha, FC van Eeden, oudll (prof) M Nel, JC Swanepoel. Sek: oudll L van der Linde, C Strydom.

Valhalla, Valhalla, Eldoraigne, Erasmia, Raslouw, Valhalla-Suid. Voors: Ds PGJ Swart. Skr: Vakant  RK: Ds PGJ Swart (voorsitter), dr J van den Heever (onder-vooritter), oudll D Krige, D Botha. Sek: Ds F Esterhuizen, oudll PP Boonzaier, PR de Bruyn.

Waterberg, Waterberg, Warmbad, Vaalwater, Albertyn, Springbokvlakte, Nylstroom-Oos, Warmbad-Wes, Ellisras-Wes, Francistown. Voors: Ds FCA de Beer. Skr: Ds TR Kriek, Posbus 113, Warmbad 0480, tel 014 736 2730, e-pos trkriek@lantic.net, sel 083 273 9386. RK: Di FCA de Beer (voorsitter),  DJH Ueckermann (onder-voorsitter), TR Kriek (skriba). Sek: Ds WHS Wolhuter, dr CF Herbst.

Wonderboom, Kameeldrif, Wonderboom, Montana, Overkruin,Magalieskruin, Doornpoort. Voors: Dr R Opperman. Skr: Ds B Powell, Posbus 13514, Sinoville 0129, sel 082 305 4444, e-pos riana@ngmontana.co.za RK: Dr R Opperman (voorsitter), dr CS Steyn (onder-voorsitter), ds B Powell (skriba), di CM Viljoen, J van Zittert, A Swart, H Carstens, oudll  R Coertzen, F Botha, N Pieterse, SJ van Wyk, L Rudolph, H Rademan.

 

Terug na Hoofblad

 

Stuur pos na hermien@noordsin.co.za met vrae en kommentaar oor hierdie webtuiste.
Nuutste opdatering: 13 Junie 2015