NG Kerk Noordelike Sinode

Hoofblad
Sinodale Sake
Gemeentes en Leraars
Ringe
In Gesprek
Verskil
Bedieningshulp
Algemene Inligting
Wie is ons

>>  Beweeg af op bladsy vir opsies

Predikantebegeleiding

Lede
Induksieprogram en mentorskap
Aanbieding gedoen tydens SDR
Predikante Wegbreek : 
Kontak (dr) Fanie Cronjé, sicronje@mweb.co.za, 083 415 1452


                                                                
Terug na Hoofblad


Lede

Ds Paul Grobler
(Voorsitter en  A-Z Beleid)
paul@universiteitsoord.co.za
082 653 5734
Ds Leon Forsman
leon.forsman1@gmail.com
082 331 8536
Ds Wimpie Jordt (Induksieprogram)
kudu@lantic.net
083 230 2244

Dr Johan vd Heever (Mentoraatsprogram)
vdhj100@gmail.com
083 448 2609

 

Dr Roelf Opperman
roelf007@gmail.com
082 335 1156
Dr Fanie Cronjé (Wegbreekkampe)
sicronje@mweb.co.za
083 415 1452
Ds Derick du Toit
derick@ngv.co.za
082 958 0473
Ds Christoph Müller
cm1882@gmail.com
082 308 5795

Induksieprogram en Mentoraatskap

In 2004 is daar besluit om hierdie program uit te brei na 'n holistiese program vir die versorging van sy leraars.  Mentoraatskap maak dus deel uit van die holistiese versorging.  Die inskakeling en versorging van predikante in ons sinode is vir ons baie belangrik.

  Kliek hier [Inligtingsdokument] en lees meer oor die volgende:
+  Wat is 'n induksieprogram  + Hoekom al die bohaai oor induksie?  + Wie kwalifiseer?  +  Wat is die rol van die induksieleier  + My beroepsbrief bepaal nie dat ek aan die program moet deelneem nie - hoe kan die kerk my verplig om daaraan deel te neem?
 
Kontakbesonderhede van Mentors

  Voorbeeld van Mentoraatskap-ooreenkoms

  Etiese kode vir Mentors en Mentee


Aanbieding gelewer tydens die SDR van 15 Oktober 2010: kliek hier


 

Terug na Indeks
 

Stuur pos na hermien@noordsin.co.za met vrae en kommentaar oor hierdie webtuiste.
Nuutste opdatering: 13 Junie 2015